Els Globus de Colors

Els Globus de Colors

16 de maig 2011

Principis

Nosaltres com a ludoteca hospitalària, tenim uns principis basada en el joc com a mètode afavoridor de recuperació, així com un acompanyament en el procés de la malaltia , per tant presentem una sèrie de principis metodològics:
-        Plantejament participatiu. Amb aquest enfocament pretenem que el plantejament de les activitats sigui participatiu i dialogant en tot moment i que l’Infant faci la seva activitat sense sentir-se obligat a realitzar-la.

-        Caràcter integrador i compensatori. Aquest espai lúdic ha de ser accessible a tots els nens i nenes. Per a que això sigui possible s’ha de tendir a compensar les desigualtats amb relació a l’estada, l’atenció necessària de cada un i les activitats.

-        Proximitat. Aquest espai estarà situat aproximadament al centre del passadís central, ja que d’aquesta manera serà fàcilment accessible des de totes les habitacions de la planta de pediatria.

-        Ha de fomentar tant l’oci individual com el grupal. La intervenció en les activitats ha de potenciar dues formes d’oci aparentment oposades, però que en essència són complementàries una de l’altra. Per una banda la individual permetrà als infants moments de recolliment, i la compartida afavorirà la comunicació i la relació entre els infants de la ludoteca en el moment de joc o activitat.

-        Les activitats han de produir plaer. Nosaltres plantegem unes activitats amb caràcter intencional i lúdic, és a dir, han de produir plaer als infants per el simple fet de realitzar-les. En definitiva, els nens i nenes han de gaudir amb l’activitat.

-        Lliure decisió. Els nens i nenes que utilitzin la ludoteca no s’han de sentir obligats a realitzar les activitats proposades per l’educador o per un animador sociocultural. No obstant, s’ha de buscar la seva implicació.

-        Conèixer els interessos i les necessitats de cada infant. Les activitats o jocs proposats per els educadors hauran d’adaptar-se a les necessitats i capacitats de tots els infants, així doncs d’aquesta forma podrem planificar unes activitats flexibles que es puguin adequar a cada moment.

-        Foment de l’animació sociocultural i la creativitat. Els projectes i les activitats han d’estar pensats per fomentar la capacitat de crear i proporcionar als infants l’oportunitat de poder fer activitats programades amb pallassos que plantegin novetats i que a la vegada es puguin repetir.

-        Participació activa i no directiva. S’ha de proporcionar als infants la lliure participació en les activitats, on han de poder expressar lliurement les seves opinions i ser escoltats tots igualitàriament. Les activitats proposades no han d’estar preparades per fer-les directament si no que han d’estar pensades per fomentar la participació i cooperació dels infants.

-        Horari flexible. Pel que fa a l’horari ha d’elaborar-se amb la suficient flexibilitat per tal d’aconseguir que el nen es trobi en un ambient relaxat i de llibertat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada