Els Globus de Colors

Els Globus de Colors

16 de maig 2011

Dinàmiques de presentació

TÍTOL: Aprenem els noms!
EDAT: 4-12 anys.
GRANDÀRIA DEL GRUP: grup mitjà.
OBJECTIUS:
-        Aprendre els noms dels companys.
-        Exercitar la memòria a curt termini.
-        Potenciar la creativitat.
MATERIAL: no és necessari cap tipus de material.
ESPAI: a l’aula.
DESENVOLUPAMENT: els nens i nenes s’hauran de posar en rotllana, escollirem un voluntari per començar, aquest haurà de dir el seu nom i fer un gest divertit. El nen o nena del seu costat haurà de dir el nom del seu company, fer el mateix gest i seguidament dir el seu nom i fer un gest diferent de l’altre, i així successivament fins que ho hagin dit tots. Per els nens i nenes que estiguin cap al final de la rotllana serà més difícil perquè tindran que recordar-se de tots els nom i gestos.

TÍTOL: El mirall.
EDAT: 7-12 anys.
GRANDÀRIA DEL GRUP: grup mitjà.
OBJECTIUS:
-        Potenciar l’escolta activa i l’observació.
-        Fomentar la creativitat.
-        Conèixer els companys.
MATERIAL: no es necessari cap material.
ESPAI: a l’aula.
DESENVOLUPAMENT: els nens i nenes es posaran per parelles i hauran d’estar parlant durant una estona, mentrestant hauran d’anar observant els gestos de l’altre persona. Finalment es posaran tots en rotllana i per parelles s’aniran posant al mig, quan entrin allà s’hauran de presentar davant dels altres companys però fent de l’altre persona, per exemple si jo sóc l’Anna i m’agrada ballar, l’Aida que és la meva parella haurà de dir “Sóc l’Anna i m’agrada molt ballar” imitant el meu to de veu i els meus gestos.TÍTOL: La pilota xafardera.
EDAT: a partir de 6 anys.
GRANDÀRIA DEL GRUP: grup mitjà.
OBJECTIUS:
-        Conèixer els membres del grup.
-        Trencar el gel.
MATERIAL: una pilota.
ESPAI: a l’aula.
DESENVOLUPAMENT: els nens i nenes es posaran en rotllana, l’educador els donarà una pilota que s’hauràn d’anar passant amb una música de fons. Quan l’educador pari la música, el nen o nena que tingui la pilota s’haurà de presentar davant dels companys i dir les seves aficions i així successivament, si la pilota li toca a un a persona que ja s’ha presentat, li hauran de fer una pregunta els seus companys i l’haurà de respondre.TÍTOL: El Pere crida el Pau.
EDAT: 6-12 anys.
GRANDÀRIA DEL GRUP: grup mitjà.
OBJECTIUS:
-        Conèixer els noms dels companys.
-        Recordar els rostres dels companys.
MATERIAL: no és necessari cap material.
ESPAI: a l’aula.
DESENVOLUPAMENT: els nens i nenes formen un cercle asseguts. El nen o nena voluntari per començar ha de  dir el seu nom i cridar un altre jugador, per exemple “l’Anna crida a la Jenny”, la Jenny ha de respondre ràpid dient “la Jenny crida a l’Aida” i així successivament, però ha de ser bastant ràpid, si no s’haurà de pagar una penyora com per exemple ballar, explicar un acudit, etc.TÍTOL: Cistell de fruites.
EDAT: 6-12 anys.
GRANDÀRIA DEL GRUP: grup mitjà.
OBJECTIUS:
-        Conèixer els companys.
-        Fomentar la participació.
MATERIAL: cadires.
ESPAI: a l’aula.
DESENVOLUPAMENT: els nens i nenes hauran de posar cadires en rotllana, n’hi haurà d’haver per tots menys per un. Estaran tots asseguts menys al que li falti cadira. L’educador, els dirà a cada un el  nom d’una fruita a l’orella i començarà a explicar una història. Quan els nens i nenes sentin el nom de la seva fruita, hauran d’aixecar-se i ràpidament canviar de lloc. El que estava de peu haurà d’intentar seure al lloc d’un altre. El que quedi sense cadira, haurà de presentar-se dient el seu nom i alguna cosa que li agradi fer, així successivament, a més a més si l’educador en algun moment diu la paraula “cistell” s’hauran d’aixecar tots i canviar de lloc.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada