Els Globus de Colors

Els Globus de Colors

16 de maig 2011

Dinàmiques de coneixènça i confiança.

TÍTOL: El cargol.
EDAT:  6-12anys
GRANDARIA DEL GRUP:  grup mitjà.
OBJECTIUS:
-        Conèixer als companys.
-        Saber més de la gent que ens envolta
-        Integrar-se en el grup

MATERIAL:  no és necessari cap tipus de material.
ESPAI: a l’aula
DESENVOLUPAMENT:  Es necessita força espai per a realitzar la dinàmica.
La persona que dirigeix la dinàmica es posa al centre de l’espai i comença a caminar en forma de cercle. Mentre camina haurà d’anar dient “que vingui al cargol aquell que li agradi...”La resta de persones que participin en la dinàmica, estaran en una paret, i quan sentin quelcom que els agrada o identifica, han de córrer cap al cargol. El primer que arriba s’afegeix a la cua del cargol. Al final, quan totes les persones són al cargol, es fa una abraçada conjunta.

TÍTOL: El paracaigudes.
EDAT:  6-12anys
GRANDARIA DEL GRUP:  grup mitjà.
OBJECTIUS:
-        Conèixer els gustos dels companys.
-        Conèixer els companys amb els que compartiràs estones.
-        Passar-s’ho bé

MATERIAL:  el paracaigudes.
ESPAI: en un espai gran ja sigui tancat o obert.
DESENVOLUPAMENT:  Per a fer aquesta dinàmica es necessita un espai gran (es igual que sigui obert o tancat). La dinàmica consisteix en posar els nens al voltant del paracaigudes i agafar-lo tots amb les mans. La persona que dinamitza dirà: que passin els nens que els hi agraden...els macarrons! Llavors els nens han de deixar el seu tros de paracaigudes i passar per sota per canviar-se de lloc. I així successivament anant preguntant altres coses.
TÍTOL: Qui ets?
EDAT:  6-12anys
GRANDARIA DEL GRUP:  grup mitjà.
OBJECTIUS:
-        Aprendre a diferenciar els membres del grup.
-        Desenvolupar el tacte i la imaginació.
-        Potenciar la memòria a curt i llarg termini.
MATERIAL:  mocadors.
ESPAI: a l’aula
DESENVOLUPAMENT:  els infants estaran dispersats per l’aula. Haurà de sortir un voluntari perquè li tapem els ulls. Li explicarem que haurà d’anar caminant per l’aula i que quan es trobi amb algun company, haurà d’esbrinar mitjançant el tacte com té el cabell, el nas... per tal de descobrí qui és. D’aquesta manera, coneixeran  una mica més els seus companys.


TÍTOL: Parts del cos.
EDAT:  6-12anys
GRANDARIA DEL GRUP:  grup mitjà.
OBJECTIUS:
-        Conèixer els membres del grup.
-        Trencar el gel.
-        Cohesionar el grup.
MATERIAL:  aparell de música.
ESPAI: a l’aula.
DESENVOLUPAMENT:  l’animador, convidarà als nens  a fer dos cercle (un dins de l’altre) amb el mateix nombre de persones. Els nens i nenes hauran d’estar davant per davant amb els companys (és recomanable tenir música de fons). Hauran de presentar-se amb la seva mà, tot dient el seu nom i dient quines coses els agraden i quines no. Immediatament l’animador donarà la senyal per a què els cercles rodin,  cada un en sentit contrari de l’altre. D’aquesta manera, els tocarà una altra persona al davant que no serà la mateixa i així successivament fins que hagin passat per tots, saludant cada vegada d’una manera diferent, amb el nas, una abraçada, amb els peus, els colzes...


TÍTOL: La vida en un globus.
EDAT:  6-12anys
GRANDARIA DEL GRUP:  grup mitjà.
OBJECTIUS:
-        Donar a conèixer aspectes personals de cada participant del grup.
-        Facilitar el coneixement entre els membres del grup.
-        Cohesionar el grup.
MATERIAL:  globus, fulls blancs, bolígrafs, equip de música.
ESPAI: a l’aula.
DESENVOLUPAMENT:  els alumnes es posaran en cercle asseguts en cadires. Tot seguit, l’educador repartirà un globus a cada participant, un tros de paper en blanc i un bolígraf. Els explicarà, que en el paper han d’apuntar una qualitat, un defecte, un desig i un tipus de música que els agradi, i posaran el paper dintre del globus i l’inflaran. Després l’educador posarà música i els nens i nenes ballaran, quan l’educador apagui la música hauran d’agafar un globus qualsevol i tornar a la seva cadira, llavors el petaran i agafaran el paper de dins. Llegiran el paper en veu alta i hauran d’endevinar qui ha escrit el paper, amb les característiques que han llegit.
TÍTOL: Quina por!
EDAT:  6-12anys
GRANDARIA DEL GRUP:  grup mitjà.
OBJECTIUS:
-        Perdre la por a expressar-se gestualment.
-        Conèixer els altres membres del grup a través de l’expressió corporal i gestual.
-        Potenciar la imaginació.
MATERIAL:  folis i bolígrafs.
ESPAI: a l’aula.
DESENVOLUPAMENT:  es fan dos grups amb el mateix nombres de persones, un dels grups  serà el dels porucs i l’altre el dels psicòlegs. Cada poruc haurà de representar una por (por al foc, aigua, alçades, animals..). Mitjançant els gestos, sense utilitzar el llenguatge verbal, hauran de representar aquesta por davant dels psicòleg (cridar, plorar...) un per un, mentrestant els psicòleg aniran apuntant en un paper quina és la por de cada un. Un cop els psicòlegs hagin apuntat la por de cada un dels participants, ho diran en veu alta per veure si ho han encertat. Si no s’encerta, s’haurà de tornar a representar. Un cop acabat els grups es canviaran, els psicòlegs seran els porucs i a la inversa.TÍTOL: El jardiner.
EDAT:  6-12anys
GRANDARIA DEL GRUP:  grup mitjà.
OBJECTIUS:
-        Desenvolupar la confiança en un mateix.
-        Estimular l’orientació espacial.
MATERIAL:  mocadors i algun objecte de jardineria.
ESPAI: a l’aula
DESENVOLUPAMENT:  els nens i nenes es situaran en dues files, una davant de l’altra a dos metres aproximadament, i hauran de fer com si fossin arbres. La primera persona que faci de jardiner, haurà de situar-se en un extrem del carrer amb els ulls tapats, tenint que anar a buscar l’objecte de jardineria que es troba en l’altre extrem. El trajecte l’haurà de fer sense tocar els arbres. Hauran d’anar sortint jardiners successivament.TÍTOL: Pont humà.
EDAT:  6-12anys
GRANDARIA DEL GRUP:  grup mitjà.
OBJECTIUS:
-        Potenciar la confiança.
-        Estimular l’equilibri corporal.
-        Fomentar la cooperació.

MATERIAL:  no és necessari cap tipus de material.
ESPAI: a l’aula
DESENVOLUPAMENT:  el grup es dividirà per parelles. Els membres de cada parella, es col·locaran davant per davant, amb els palmells de la ma uns damunt dels altres. Hauran de donar un pas enrere i sense separar els peus de terra es deixen caure endavant fins a recolzar-se de nou, damunt els palmells del seu company. Van repetint l’exercici, una mica més lluny cada vegada.

TÍTOL: L’arbre i el  vent.
EDAT:  6-12anys
GRANDARIA DEL GRUP:  grup mitjà.
OBJECTIUS:
-        Fomentar la confiança en el grup i d’un mateix.
-        Disminuir les pors.

MATERIAL:  no és necessari cap tipus de material.
ESPAI: a l’aula
DESENVOLUPAMENT:  un nen o nena es situarà al centre i haurà de tancar els ulls. Els seus braços, penjaran al voltant del seu cos i s’haurà de mantenir totalment dret per no caure. La resta de nens i nenes, formaran un cercle al seu voltant, i hauran de fer-lo moure d’un costat a un altre, empenyent-lo i agafant-lo amb les mans.  Al final de l’exercici, és important tornar a la persona en la posició vertical, abans d’obrir els ulls.TÍTOL: el cec i el pigall.
EDAT:  6-12anys
GRANDARIA DEL GRUP:  grup mitjà.
OBJECTIUS:
-        Potenciar la confiança.
-        Aprendre a deixar-se guiar.
MATERIAL:  no és necessari cap tipus de material.
ESPAI: al jardí.
DESENVOLUPAMENT:  els nens i nenes, es posaran per parelles. Uns faran de cecs, i s’hauran de tapar els ulls  amb un mocador, els altres faran de pigalls i hauran de guiar els cecs per l’espai. Els pigalls hauran de donar indicacions als nens i nenes mitjançant el llenguatge verbal, i només els podran agafar d’un braç per a que tinguin confiança, però no els podran aturar ni res més mitjançant els braços, només amb la veu. Finalment,  es canviarà la funció dels nens i nenes i els que han estat cecs passaran a ser pigalls i a l’inrevés.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada