Els Globus de Colors

Els Globus de Colors

16 de maig 2011

INTRODUCCIÓ

El projecte d’atenció a la infància que pretenem dur a terme, és una ludoteca hospitalària anomenada “Els Globus de Colors”.
Estarà situada i destinada al municipi de Reus, però la seva utilització serà únicament per als nens i nenes ingressats a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
Hem escollit aquest Hospital perquè ara és un bon moment per a fer una nova ludoteca ja que l’hospital ha estat traslladat a un nou edifici i per tant ens ha semblat una bona idea de millorar els serveis lúdic-creatius proposant una ludoteca nova i completament diferent de l’anterior, donant així una millora tan en l’espai com en servei d’animació i el material.
Donem molta importància a la creació d’aquesta ludoteca centrant-nos bàsicament en la animació dels nens ingressats per a poder donar-los una estança més dinàmica i divertida i així també ajudar-los en la seva correcta recuperació i fer-la més atraient. També donem importància a les noves tecnologies, oferint així una petita zona d’ordinadors per tal d’entrar a la xarxa d’Internet i jugar , com també la interacció entre els diversos infants hospitalitzats.
La ludoteca hospitalària, és un recurs necessari dins de l’hospital ja que reforça eles interrelacions entre els diversos infants i també per a les famílies, per tal de poder parlar de les seves experiències. A més a més, pensem que té molta importància per tal de superar la malaltia que es té. És un espai que permet als nens i nenes desconnectar de la vida d’hospital, els permet esbargir-se, divertir-se i conèixer nous nens i nenes.
En aquesta ludoteca es desenvoluparan activitats, jocs i tallers molt dinàmics a través de diversos monitors, animadors socioculturals. Així com les hores de vídeo, televisió, ordinadors...,etc.
Nosaltres hem decidit de fer una ludoteca completament diferent a l’anterior, començant per a ampliar l’espai i els espais de joc en l’interior, posant a l’abast dels nens nous objectes i activitats dirigides i semi dirigides així com també es crearan esdeveniments com la vinguda dels pallassos, alguna petita obra de teatre... I per als més grans hem pensat de posar una àrea d’ordinadors més innovadora i en la qual podran accedir a Internet.

A continuació volem adjuntar els pensament de diversos autors sobre les ludoteques, el que són i per a que serveixen:
-        L’autor Pedro Fulleda Bandera defensa que: No se trata de educar mediante el juego, sino más bien de imaginar una educación para el juego; esto es: imaginar y aplicar técnicas y actividades para desarrollar o reanimar la capacidad de jugar”.

-        L’autora Maria de Borja i Solé defensa que: “Se justifican las ludotecas como instituciones educativo-recreativas necesarias para estimular el juego. A lo largo del artículo se presentan ejemplos acerca de su interactividad en las escuelas y en la comunidad. Tales ejemplos muestran claramente su acción beneficiosa en estos tres ámbitos: deficiencias económicas, personales y socioculturales”.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada